Вітаємо! Ви успішно підписалися на ЦВК: Просвіта
Чудово! Тепер завершіть покупку для повного доступу до ЦВК: Просвіта
З поверненням! Ви успішно залогінились.
Нарешті! Ваш аккаунт повністю активовано і тепер Ви маєте повний доступ до усіх публікацій.
Дякуємо! Вашу платіжну інформацію оновлено.
На жаль, платіжну інформацію не вдалося змінити.

📊 Результати виборів

ЦВК: просвіта
ЦВК: просвіта

Право на участь у розподілі депутатських мандатів набувають організації політичних партій, на підтримку територіальних виборчих списків кандидатів у депутати від яких у межах єдиного багатомандатного виборчого округу подано 5 і більше відсотків загальної кількості голосів виборців, які підтримали територіальні виборчі списки кандидатів у депутати від усіх організацій політичних партій, у межах єдиного багатомандатного виборчого округу.

Територіальна виборча комісія встановлює загальну кількість голосів виборців, необхідних для отримання одного депутатського мандата (виборча квота).

Виборча квота обчислюється як ціла частина результату ділення загальної кількості голосів виборців, поданих на підтримку усіх територіальних виборчих списків організацій політичних партій, які мають право на участь у розподілі депутатських мандатів, на кількість депутатських мандатів, встановлену шляхом віднімання від кількісного складу обласної, районної, районної у місті, міської, сільської, селищної ради (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше), сумарної кількості гарантованих для кожної організації партії мандатів відповідно до частини першої статті 260 Виборчого кодексу України.

Встановлення кількості мандатів, отриманих територіальними виборчими списками кандидатів від організацій політичних партій.

Для визначення кількості депутатських мандатів, отриманих територіальним виборчим списком кандидатів від організації політичної партії, кількість голосів виборців, поданих у територіальному виборчому окрузі на підтримку відповідного територіального виборчого списку, ділиться на виборчу квоту. Ціла частина отриманої частки становить кількість депутатських мандатів, що отримали кандидати в депутати, включені до відповідного територіального виборчого списку від цієї організації політичної партії.

Територіальна виборча комісія встановлює кількість голосів виборців, поданих на підтримку територіального виборчого списку відповідної організації політичної партії, які залишилися невикористаними під час розподілу мандатів депутатів у цьому територіальному виборчому окрузі, шляхом віднімання від кількості голосів виборців, поданих на підтримку відповідного територіального виборчого списку організації політичної партії, добутку виборчої квоти на кількість мандатів, отриманих кандидатами в депутати, включеними до відповідного територіального виборчого списку від цієї організації партії.

Визначення депутатів, обраних у територіальному виборчому окрузі

Кандидати в депутати, які отримали кількість голосів виборців, що дорівнює або перевищує 25 відсотків розміру виборчої квоти, розміщуються на початку територіального виборчого списку відповідної організації політичної партії в порядку зменшення відсотків голосів виборців, які підтримали відповідного кандидата в депутати.

При рівній кількості голосів виборців вище місце займає кандидат, розміщений вище у територіальному виборчому списку кандидатів від організації політичної партії. Після кандидатів у депутати, які отримали кількість голосів виборців, що дорівнює або перевищує 25 відсотків розміру виборчої квоти, у виборчому списку розміщуються інші кандидати в черговості, визначеній організацією політичної партії під час висування кандидатів.

Встановлення кількості мандатів та визначення депутатів, обраних у єдиному багатомандатному виборчому окрузі

Кількість мандатів, які підлягають розподілу в єдиному багатомандатному виборчому окрузі, встановлюється шляхом віднімання кількості мандатів, розподілених у територіальних виборчих округах, від загальної кількості депутатських мандатів, що дорівнює кількісному складу обласної, районної, міської, районної у місті, сільської, селищної ради.

На підставі відомостей, зазначених у пункті 3 частини шостої статті 258 Виборчого кодексу України, територіальна виборча комісія встановлює загальну кількість невикористаних голосів виборців, поданих у єдиному багатомандатному виборчому окрузі на підтримку єдиного виборчого списку кожної організації політичної партії.

Для визначення кількості мандатів, отриманих єдиним виборчим списком кандидатів від організації політичної партії, загальна кількість невикористаних голосів виборців, поданих у єдиному багатомандатному виборчому окрузі на підтримку єдиного виборчого списку кандидатів від відповідної організації партії, ділиться на виборчу квоту. Ціла частина отриманої частки становить кількість депутатських мандатів, яку отримали кандидати в депутати, включені до відповідного єдиного виборчого списку від цієї організації партії. Дробові залишки до трьох знаків після коми враховуються під час розподілу решти депутатських мандатів.

Організації політичних партій, єдині виборчі списки від яких мають більші, порівняно з іншими, дробові залишки, отримують по одному додатковому депутатському мандату, починаючи з єдиного виборчого списку кандидатів від організації партії, що має найбільший дробовий залишок. Якщо дробові залишки у двох чи більше виборчих списках кандидатів від організацій політичних партій однакові, першим додатковий депутатський мандат отримує той виборчий список організації політичної партії, за кандидатів у депутати від якої віддано більшу кількість голосів виборців у єдиному багатомандатному виборчому окрузі.

Розподіл додаткових депутатських мандатів закінчується після вичерпання загальної кількості депутатських мандатів.


Готуйтеся до виборів з онлайн-курсами від «ЦВК: просвіта». Більше за посиланням https://cvkpro.com.

Місцеві вибориВибори до рад у громадах понад 10 000 виборцівРезультати виборів